Govori, javni nastopi in pisna komunikacija

Govor: pripravimo vsebino, sebe, prirpomočke

V tem prispevku boste spoznali:

  • kako konkretno pripraviti vsebino govora,
  • strukture različnih modelov govorov,
  • vodila za učinkovit nastop ter
  • najpomembnejše – kako pripravimo sebe.

»Če poznaš nasprotnika in če poznaš sebe, lahko brez nevarnosti biješ sto bitk.

Če poznaš sebe, nasprotnika pa ne, so tvoje možnosti za zmago enake kot za ...

Poslovni dopis je vizitka pošiljatelja

»Branje človeka izpopolnjuje, razpravljanje ga pripravi, pisanje mu da natančnost.«

Francis Bacon

Cilj

Dopis naj bo formalno in vsebinsko brez napak.

Nevarno prepričanje:

  • Ne znam pisati dopisov, ker je jezik zapleten.

Jezik je naš vsakdan, ki živi v pisni in govorjeni obliki, utrjuje zavest o jezikovni pripadnosti na določenem območju ...

Stil poslovno-uradovalnega pisanja

»Izoblikovanost stilov je nepogrešljiva lastnost razvitega jezika in sestavni del jezikovne kulture.« Boris Urbančič

Cilj

Izogibajte se gostobesednosti, čustvenosti, vsiljevanja svojega mnenja.

Nevarno prepričanje:

  • Lahko napišem malo več, da ne bo tako kratko in pusto.

Čeprav ste še tako prijazni v vsakdanjem sporazumevanju in želite narediti vtis na naslovnika oz ...

Jezikovna neoporečnost

»Vsaka napaka se nam zdi neverjetno bedasta, kadar jo zagrešijo drugi.«

Georg Lichtenberg

Cilj

Besedilo mora biti usklajeno s pravopisno normo.

Nevarno prepričanje:

  • Pred veznikom in ni nikoli vejice.

Pri pisanju se moramo spopasti z napakami in jih odpraviti. Besedilo mora biti jezikovno pravilno in usklajeno s pravopisno normo. V ...

Sovražni govor

V zadnjem času je v Sloveniji kar nekaj pozornosti posvečene sovražnemu govoru in prav je tako. Na nevarnost nekaznovane širitve tega že vrsto let opozarja tudi Varuh človekovih pravic Republike Slovenije.1 Izraz sovražni govor (hate speech)2 izvira iz anglosaškega pravnega prostora in kot takšen se je uveljavil tudi ...

Pravila poslovnega bontona pri pisni komunikaciji

»Nekje je treba začeti in ni boljšega kraja in časa, kot sta tukaj in zdaj.«

Sang H. Kim

Cilj

Spoznavanje načel, ki jih pri pisnem sporočanju moramo upoštevati v znak spoštovanja prejemnika, in dvig svojega ugleda in verodostojnosti.

Nevarna prepričanja:

  • Na elektronsko pošto odgovorimo, ko pridobimo ustrezno informacijo. To lahko ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.