Jezikovna neoporečnost

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Sodobna orodja vodenja.

Sodobna orodja vodenja

Kratek predogled članka:

»Vsaka napaka se nam zdi neverjetno bedasta, kadar jo zagrešijo drugi.«

Georg Lichtenberg

Cilj

Besedilo mora biti usklajeno s pravopisno normo.

Nevarno prepričanje:

  • Pred veznikom in ni nikoli vejice.

Pri pisanju se moramo spopasti z napakami in jih odpraviti. Besedilo mora biti jezikovno pravilno in usklajeno s pravopisno normo. V tem delu bom opozorila na najpogostejše napake, povezane s pisanjem dopisa. Že pri prevzemanju tujih zgledov moramo biti previdni, saj so besedila pogosto zaradi tujega okolja drugačna in tudi v nasprotju z dogovorom domačega uradnega sporočanja. Številne napake se kopičijo zaradi nekritičnega prevzemanja tujih zgledov (neustrezne besede in besedne zveze ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.