Posebnosti uporabe e-pošte (odzivnost, spoštljivost, ton …)

10 korakov za izboljsanje e-komunikacije

Cilj

izboljšanje komunikacije in odnosov ter upravljanja svojega časa.

  1. Naslov prejemnika: če pošiljate pošto na en sam naslov, uporabite polje »za« (angl. »to«). Če jo pošiljate več prejemnikom, najprej razmislite, komu in zakaj boste sporočilo poslali. Kadar pričakujete od naslovnikov odziv oziroma akcijo, navedite njihove naslove v polje »za«. Če ...

10 najpogostejsih napak pri uporabi e-poste in kako jih odpraviti

  1. Neprijaznost do sodelavcev: stranke ponavadi ogovarjamo s »Spoštovani gospod Sok«, sodelavcu pa pošljemo sporočilo: »Mesečno poročilo o prodaji mi pošlji do 10. ure.« V drugem sporočilu manjkajo vsaj nagovor: »Pozdravljena, Tanja«, beseda »prosim« in pozdrav z navedbo imena pošiljatelja.

  2. Prekratka ali predolga sporočila. Prekratka sporočila so lahko nejasna, predvsem pa ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.