10 najpogostejsih napak pri uporabi e-poste in kako jih odpraviti

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Sodobna orodja vodenja.

Sodobna orodja vodenja

Kratek predogled članka:

  1. Neprijaznost do sodelavcev: stranke ponavadi ogovarjamo s »Spoštovani gospod Sok«, sodelavcu pa pošljemo sporočilo: »Mesečno poročilo o prodaji mi pošlji do 10. ure.« V drugem sporočilu manjkajo vsaj nagovor: »Pozdravljena, Tanja«, beseda »prosim« in pozdrav z navedbo imena pošiljatelja.

  2. Prekratka ali predolga sporočila. Prekratka sporočila so lahko nejasna, predvsem pa pogosto poslabšujejo odnose in s tem vzdušje na delovnem mestu. Primeri: »Takoj odgovori na priloženo reklamacijo« ali »Plačati račun« ali »Uredite zadevo!«. Predolga sporočila so dolgovezna, preveč natančno opisujejo situacijo, so nepregledna in težko berljiva. Bralec težko prepozna fokus. Če je informacija kompleksna, bo bolj učinkovit pogovor ali pregledno strukturiranje ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.