Poslovni dopis je vizitka pošiljatelja

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Sodobna orodja vodenja.

Sodobna orodja vodenja

Kratek predogled članka:

»Branje človeka izpopolnjuje, razpravljanje ga pripravi, pisanje mu da natančnost.«

Francis Bacon

Cilj

Dopis naj bo formalno in vsebinsko brez napak.

Nevarno prepričanje:

  • Ne znam pisati dopisov, ker je jezik zapleten.

Jezik je naš vsakdan, ki živi v pisni in govorjeni obliki, utrjuje zavest o jezikovni pripadnosti na določenem območju, v njem se poimenuje vse, kar ustvarja naša družba. Za jezikovno pravilnost in bogatenje besednega zaklada pa skrbijo književniki, prevajalci, novinarji, pisci strokovnih in drugih besedil, ki so tudi najpogostejši ustvarjalci in uporabniki knjižnega jezika. S svojim živim, dejavnim odnosom in kritičnostjo so pomembni ustvarjalci jezikovne kulture. Jezik razvija in ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.