Pravila poslovnega bontona pri pisni komunikaciji

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Sodobna orodja vodenja.

Sodobna orodja vodenja

Kratek predogled članka:

»Nekje je treba začeti in ni boljšega kraja in časa, kot sta tukaj in zdaj.«

Sang H. Kim

Cilj

Spoznavanje načel, ki jih pri pisnem sporočanju moramo upoštevati v znak spoštovanja prejemnika, in dvig svojega ugleda in verodostojnosti.

Nevarna prepričanja:

  • Na elektronsko pošto odgovorimo, ko pridobimo ustrezno informacijo. To lahko traja tudi nekaj dni.
  • Pisno poslovno sporočanje naj bo vedno kratko in jedrnato, izrazi vljudnosti so osladni.
  • Pri internem sporočanju si lahko privoščimo neposrednost in domačnost v izražanju.

Dobro poslovno komuniciranje temelji tudi na poslovnem dopisovanju. Zato pisno sporočanje zahteva jasno in nedvoumno izražanje, jezik, ki ni preveč zapleten, vendar ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.