Sovražni govor

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Sodobna orodja vodenja.

Sodobna orodja vodenja

Kratek predogled članka:

V zadnjem času je v Sloveniji kar nekaj pozornosti posvečene sovražnemu govoru in prav je tako. Na nevarnost nekaznovane širitve tega že vrsto let opozarja tudi Varuh človekovih pravic Republike Slovenije.1 Izraz sovražni govor (hate speech)2 izvira iz anglosaškega pravnega prostora in kot takšen se je uveljavil tudi v slovenskem medijskem in javnem diskurzu. S pravnega stališča pa pomeni javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

In kaj pravzaprav je sovražni govor? Enotne definicije ne poznamo. Za primer lahko vzamemo definicijo Ledererja in Delaga, ki sovražni govor opredeljujeta kot »mehanizem podrejanja, ki ustvarja atmosfero strahu, zastraševanja, nadlegovanja in diskriminacije ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.