Stil poslovno-uradovalnega pisanja

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Sodobna orodja vodenja.

Sodobna orodja vodenja

Kratek predogled članka:

»Izoblikovanost stilov je nepogrešljiva lastnost razvitega jezika in sestavni del jezikovne kulture.« Boris Urbančič

Cilj

Izogibajte se gostobesednosti, čustvenosti, vsiljevanja svojega mnenja.

Nevarno prepričanje:

  • Lahko napišem malo več, da ne bo tako kratko in pusto.

Čeprav ste še tako prijazni v vsakdanjem sporazumevanju in želite narediti vtis na naslovnika oz. prejemnika sporočila, si pretirane gostobesednosti, čustvenosti, osebnih razmišljanj, osebnega odnosa, vsiljevanja svojega mnenja pri pisanju uradnih dopisov ne smete privoščiti.

Naslovnik želi kratko, jedrnato, razumljivo, jasno, ustrezno, pravilno sporočilo, brez odvečne navlake in dodatnega pojasnjevanja v oklepajih ipd. Pošiljatelj vam v dopisu lahko samo v nekaj stavkih sporoča, kdaj se ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.