Zgradba in oblika poslovnega dopisa

Vsak začetek je težak – kako si ga olajšamo?

Pisanje poslovnih dopisov ni ravno najzabavnejša stvar na svetu. Pa tudi posebno kreativna ni, saj smo omejeni z določenim okvirjem pravil in postopkov, ki se jih moramo držati, da je poslovno pismo smiselno, pregledno in doseže svoj namen. Še vedno pa so dopisi izredno pomemben del komuniciranja v poslovnem svetu ...

Zgradba dopisa

Nasvet: Najlažje je začeti pri že oblikovanih predlogah. To pomeni, da ima dokument že v osnovi glavo in nogo s podatki podjetja (pošiljatelja). Če predloge še nimamo, nam pri izdelavi lahko pomagajo oblikovalci, ki so izdelali logotip ali oblikovno zasnovali vizualno podobo za podjetje (predloge so ponavadi vključene v izdelavi ...

Vrste dopisov

Dopisi pri zaposlovanju

Vabilo na razgovor, ponudba za zaposlitev in odklonitev prošnje za zaposlitev

Preden na razgovor povabimo kandidate, ki smo jih izbrali v ožji krog najustreznejših, si vzamemo čas in pregledamo vse prijave. Kandidati bodo v vsakem primeru pričakovali odgovor, naj je to vabilo na razgovor ali odklonitev prošnje ...

Pritožbe in odgovori nanje

Kako napišemo pritožbo?

Tudi pritožbe ni lahko napisati, ne da bi ob tem čutili jezo, razočaranje in kup drugih čustev, ki nas silijo k pisanju v afektu. Ton in način, ki ju bomo izbrali pri pisanju, sta odvisna od predmeta pritožbe, koliko smo oškodovani, kako nas je osebno in poslovno ...

Dopisi v podjetju

Poslovna pisma niso namenjena le komunikaciji z zunanjimi parterji, ampak veljajo tudi kot sredstvo sporočanja v podjetju, med sodelavci, oddelki itd. Poudarila bi najpogostejše dopise, ki so lahko s kančkom domišljije duhoviti in sproščujoči.

Obvestila zaposlenim

Redko so danes obvestila zaposlenim še tiskana na papir, zato spodnji nasveti veljajo bolj ...

Poslovna čestitka

»Kapljica medu začini morje žolča.«

Istrski izrek

Lepo vedenje in pozornost do prijateljev, znancev in poslovnih partnerjev od nas zahteva, da voščimo, čestitamo za osebni uspeh, srečo, rojstni dan, praznike ipd. V teh hitrih časih zelo redko pišemo, pa še takrat največkrat po ustaljenih obrazcih, zato smo pogosto v zadregi ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.