Dopisi v podjetju

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Sodobna orodja vodenja.

Sodobna orodja vodenja

Kratek predogled članka:

Poslovna pisma niso namenjena le komunikaciji z zunanjimi parterji, ampak veljajo tudi kot sredstvo sporočanja v podjetju, med sodelavci, oddelki itd. Poudarila bi najpogostejše dopise, ki so lahko s kančkom domišljije duhoviti in sproščujoči.

Obvestila zaposlenim

Redko so danes obvestila zaposlenim še tiskana na papir, zato spodnji nasveti veljajo bolj za pisanje dopisov v elektronski obliki.

»Obveščam vas«, »posredujem v vednost« in podobni stavki so najbolj klasični pri dopisih sodelavcem. Če ne želimo delovati zategnjeni ali do konca zdolgočaseni, lahko obvestilo popestrimo s kakšno mislijo ali pripnemo duhovito ali motivacijsko sliko.

Motivacijska sporočila

So vedno dobrodošla! Naporno delo in kdaj ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.