Vrste dopisov

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Sodobna orodja vodenja.

Sodobna orodja vodenja

Kratek predogled članka:

Dopisi pri zaposlovanju

Vabilo na razgovor, ponudba za zaposlitev in odklonitev prošnje za zaposlitev

Preden na razgovor povabimo kandidate, ki smo jih izbrali v ožji krog najustreznejših, si vzamemo čas in pregledamo vse prijave. Kandidati bodo v vsakem primeru pričakovali odgovor, naj je to vabilo na razgovor ali odklonitev prošnje za zaposlitev.

Če se je za odprto delovno mesto prijavilo več kandidatov in bi želeli vplivati na razpored razgovorov, v dopisu določimo datum, uro in kraj razgovora ter prosimo kandidata, da termin potrdi. Prednosti pisnega načina:

  • dopis je kratek, bistvene sestavine so tri (kraj, datum in ura sestanka),

  • enako osnovo ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.