Korona virus - ukrepi vodstva, organizacija dela in odgovori na vprašanja

Preklic epidemije in predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije SARS-COV-2 iz delovnopravnega vidika

Vlada je dne 14. 5. 2020 z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)[1] preklicala epidemijo, ki je bila razglašena 12. marca 2020. Zaradi preklica epidemije začasni ukrepi iz Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo[2] tako veljajo ...

Covid-19: organizacija dela pri vračanju delavcev na delovno mesto

V okviru trenutno aktualne tematike, ko so pristojne institucije sprejele oceno, da vsi kazalniki kažejo na umirjanje širjenja virusa, ki povzroča bolezen COVID-19, pri čemer je tudi Vlada Republike Slovenije, dne 14. maja 2020 izdala Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je začel veljati naslednji dan po ...

Izplačilo solidarnostne pomoči

Vprašanje:

Prosim za pojasnilo glede upravičenosti do izplačila solidarnostne pomoči za primer naravne nesreče (4. točka 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti) javnim uslužbencem, zaposlenim v občinski upravi občine in delavcu, zaposlenemu v programu javnih del v isti občini?

Odgovor:

Kot izhaja iz vprašanja, KPND določa, da solidarnostna pomoč ...

Odlok o preklicu epidemije

Vlada Republike Slovenije je dne 14. maja 2020 izdala Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Ur. l. RS, št. 68/20), ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, to je dne 15. 5. 2020, uporablja pa se od 31. maja 2020 (v ...

Koronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) - priporočeni ukrepi delodajalca

Številni delodajalci se ob pojavu novega koronavirusa srečujejo z mnogimi (novimi) vprašanji in dilemami, kako ravnati oziroma kako ohraniti mirno delovno okolje in, kljub temu, da se število okuženih z novim, sicer v veliki meri neraziskanim virusom, iz dneva v dan povečuje, zagotoviti kar se da nemoten tek delovnega procesa ...

Organiziranje dela od doma v času izrednih razmer

Zaradi potrebe po zmanjševanju negativnih posledic pandemije koronavirusa (COVID-19) se je veliko organizacij, tako v javnem kot zasebnem sektorju, odločilo za delo na domu. Ker časa za pripravo ni bilo veliko (ukrepi so pričeli veljati »čez noč«), si v nadaljevanju poglejmo, na kaj moramo biti pozorni, da bo delo organizirano ...

Odreditev letnega dopusta ob trenutni epidemiološki situaciji v Sloveniji

Glede na to, da na Inšpektoratu za delo prejemajo vrsto vprašanj in prijav glede odrejanja letnega dopusta ob trenutni epidemiološki situaciji v Sloveniji poudarjajo, da delodajalec ne sme zgolj enostransko odrejati letnega dopusta. Opozarjajo na okoliščine, ki jih mora upoštevati delodajalec pri odločanju o času izrabe letnega dopusta, ki jih ...

COVID-19: Organizacija in spremljanje dela od doma

Zaradi izbruha novega koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19, se v luči preprečevanja njegovega hitrega širjenja in sprejemanja strogih ukrepov za njegovo zajezitev vedno več delodajalcev odloča za organiziranje oz. odrejanje dela od doma v skladu z s tem povezanimi predpisi ter navodili pristojnih organov, da naj tisti, ki lahko ...

Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)

Državni zbor Republike Slovenije je v petek, 20. 3. 2020, sprejel Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, ki bo v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen dne 28. 3. 2020, v veljavo pa bo stopil naslednji dan, tj. dne 29. 3. 2020. V predmetnem prispevku so zajete bistvene ...

Konkretni odgovori na vprašanja v zvezi s Koronavirusom

Odgovore je pripravila: Tanja Bohl, odvetnica. 

1. vprašanje:

»Ali je odreditev kolektivnega dopusta primeren ukrep delodajalca v času izrednih razmer?«

Odgovor:

Skladno z drugim odstavkom 148. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, s spremembami, v nadaljevanju: ZDR-1) se razporeditev delovnega časa določi pred začetkom koledarskega ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.