Covid-19: organizacija dela pri vračanju delavcev na delovno mesto

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Sodobna orodja vodenja.

Sodobna orodja vodenja

Kratek predogled članka:

V okviru trenutno aktualne tematike, ko so pristojne institucije sprejele oceno, da vsi kazalniki kažejo na umirjanje širjenja virusa, ki povzroča bolezen COVID-19, pri čemer je tudi Vlada Republike Slovenije, dne 14. maja 2020 izdala Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, tj. dne 15. maja 2020, uporablja pa se od 31. maja 2020, ter tudi ob upoštevanju postopnega sproščanja vseh ostalih sistemskih ukrepov za omejitev širjenja bolezni COVID-19 s strani Republike Slovenije, se delodajalci soočajo s številnimi novimi izzivi pri organizaciji delovnega procesa. Mnogi izmed ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.