Konkretni odgovori na vprašanja v zvezi s Koronavirusom

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Sodobna orodja vodenja.

Sodobna orodja vodenja

Kratek predogled članka:

Odgovore je pripravila: Tanja Bohl, odvetnica. 

1. vprašanje:

»Ali je odreditev kolektivnega dopusta primeren ukrep delodajalca v času izrednih razmer?«

Odgovor:

Skladno z drugim odstavkom 148. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, s spremembami, v nadaljevanju: ZDR-1) se razporeditev delovnega časa določi pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega leta z letnim razporedom delovnega časa, o katerem delodajalec pisno obvesti delavce na pri delodajalcu običajen način in sindikate pri delodajalcu.

Enostransko odrejanje koriščenja letnega dopusta posameznemu delavcu s strani delodajalca ni dovoljeno, delavec pa praviloma letni dopust koristi v dogovoru z delodajalcem.

Pri izrabi letnega dopusta se ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.