Odpovedni roki pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Sodobna orodja vodenja.

Sodobna orodja vodenja

Kratek predogled članka:

Tako delavec kot tudi delodajalec lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi v zakonsko ali pogodbeno določenem odpovednem roku, pri določitvi katerega morata upoštevati minimalni čas trajanja odpovednega roka, ki ga določa ZDR-1 v 94. členu.

Odpovedni rok, določen v pogodbi o zaposlitvi, je za delavca in delodajalca relevanten v primeru, da je ugodnejši od trajanja odpovednega roka, ki ga določa ZDR-1. Če je odpovedni rok v pogodbi o zaposlitvi za delavca manj ugoden od minimalnega odpovednega roka, ki ga določa ZDR-1, se uporabljajo določbe ZDR-1.

  • Prvi odstavek 94. člena ZDR-1 posebej ureja trajanje minimalnega odpovednega roka v primeru odpovedi pogodbe o ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.