Opomnik pri pripravi pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dela na domu

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Sodobna orodja vodenja.

Sodobna orodja vodenja

Kratek predogled članka:

Glede urejanja dela na domu veljajo tako za gospodarske družbe kot za javni sektor (javni zavodi, javni skladi, javne agencije, državni organi, občine) določbe ZDR-1.

Delo na domu ureja ZDR-1 v posebnem poglavju z naslovom Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela domu, in sicer v 68. do 72. členu, kjer določa, da se kot delo na domu šteje:

  • opravljanje dela na domu delavca,
  • opravljanje dela v prostorih po svoji izbiri, ki so izven delovnih prostorov delodajalca,
  • delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo informacijske tehnologije.
  • ZDR-1 določa tudi, da zakon ali drug predpis lahko določi dela, ki se ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.