Preklic epidemije in predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije SARS-COV-2 iz delovnopravnega vidika

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Sodobna orodja vodenja.

Sodobna orodja vodenja

Kratek predogled članka:

Vlada je dne 14. 5. 2020 z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)[1] preklicala epidemijo, ki je bila razglašena 12. marca 2020. Zaradi preklica epidemije začasni ukrepi iz Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo[2] tako veljajo od 13. marca 2020 do 31. maja 2020. Trajanje ukrepov oziroma roki izteka ukrepov se ne podaljšajo. Preklic epidemije pomeni, da začasni ukrepi, sprejeti na podlagi interventnega zakona ZIUZEOP, veljajo le še do 31. 5. 2020.  

Ker določeni ukrepi po ZIUZEOP zaradi preklica epidemije tako veljajo le do 31. 5 ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.