Višina regresa za letni dopust za leto 2020 - gospodarstvo

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Sodobna orodja vodenja.

Sodobna orodja vodenja

Kratek predogled članka:

Najnižji znesek regresa je določen v ZDR-1. Delodajalec je dolžan izplačati regres za letni dopust zaposlenemu, ki ima pravico do letnega dopusta, najmanj v višini minimalne plače. Od 1. 1. 2020 dalje minimalna plača znaša 940,58 za polni delovni čas (Zakon o minimalni plači; Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18).Minimalni znesek regresa za leto 2020 je torej: 940,58 € bruto.

Tudi za leto 2020 velja, da je regres v višini 100 % zadnje znane povprečne plače v RS neobdavčen. Do te višine ni potrebno obračunati prispevkov in akontacije dohodnine. Vse podatke o višini povprečne ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.