Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Sodobna orodja vodenja.

Sodobna orodja vodenja

Kratek predogled članka:

Državni zbor Republike Slovenije je v petek, 20. 3. 2020, sprejel Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, ki bo v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen dne 28. 3. 2020, v veljavo pa bo stopil naslednji dan, tj. dne 29. 3. 2020. V predmetnem prispevku so zajete bistvene rešitve interventnega zakona s poudarkom na povračilu nadomestila plače delavcem, ki jim delodajalci začasno ne morejo zagotavljati dela, predstavljen pa je tudi postopek uveljavljanja delnega povračila nadomestila plače in obveznosti delodajalca v zvezi s tem. Pomembno je razumeti, da sprejet zakon ne posega v institut začasnega čakanja na delo v ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.