Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE)

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Sodobna orodja vodenja.

Sodobna orodja vodenja

Kratek predogled članka:

Z dnem 31. 5. 2020 je začel veljati tretji »protikorona« zakon, in sicer Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19.[1] Namen samega zakona je usmerjen v odpravo posledic, ki jih je povzročila epidemija COVID-19. ZIUOOPE določa tako začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic epidemije na področju dela, javnih financ, gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva in prehrane, štipendij, subvencije študentske prehrane, visokega šolstva, infrastrukture, javnega naročanja in odnosa Republike Slovenije do prebivalcev tretjih držav. Iz vidika delodajalca sta pomembna predvsem dva ukrepa:

  • delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa in,
  • povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.