Orodja vodenja

Delovni stili

V tem poglavju boste spoznali:

  • različne delovne stile in
  • njihove značilnosti.

Različni delovni stili se kažejo v načinu, kako organiziramo svoje delo, kako gospodarimo s svojim časom, kako funkcioniramo v družbi drugih ljudi, kažejo se v našem doprinosu skupini, v našem stilu komunikacije, celo v načinu, kako oblikujemo stavke. Gre ...

Teorija zavedanja odnosov in orodje SDI

V tem poglavju boste spoznali:

  • teorijo zavedanja odnosov in orodje SDI,
  • lastnosti posameznih profilov,
  • primere iz prakse: kako SDI uporabiti pri vodenju.

Strength Deployment Inventory (SDI©) je globalno priznano orodje za izboljšanje odnosov in upravljanje konfliktov. V poslovnem svetu se uporablja za treninge veščin vodenja, grajenje timov (»team-building«), upravljanje konfliktov ...

Karierna sidra

V tem poglavju boste spoznali:

  • različna karierna sidra in
  • kako jih prepoznati.

Med učinkovitimi orodji vodenja, ki vodji pomagajo razumeti, zlasti pa usmerjati razvoj sodelavca in načrtovati njegovo kariero, je koncept kariernih sider. Karierna sidra je kot koncept in orodje utemeljil prof. Edgar Schein na osnovi študije razvoja karier diplomantov ...

Psihološke pogodbe

V prispevku boste spoznali:

  • različne tipe psiholoških pogodb in
  • pomen psiholoških pogodb za vodenje sodelavcev.

Zaposleni po približno 6–9 mesecih od zaposlitve razvijejo določen sklop prepričanj in predvidevanj o svojem zaposlitvenem odnosu, ki ga imenujemo psihološke pogodbe. Tako zaposleni poleg pogodbe o zaposlitvi s podjetjem sklene tudi psihološko pogodbo ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.