Appreciative Inquiry (AI): pozitivna revolucija v upravljanju sprememb

AI: orodje za pozitivne spremembe

Koncept je v slovenščino težko prevedljiv (kar priča o naši običajni kriti- zerski miselnosti). Sloveni se kot prepoznavanje vrednosti, pozitivno povpraševanje, krepitev pozitivnega jedra, potrjevalno odkrivanje, upravljanje sprememb preko ključnih razgovorov in na druge načine.

Če že imamo težave s prevajanjem, pa jih nimamo z uvajanjem: v pregovorno pesimističnem slovenskem ...

Razlika med tradicionalnimi pristopi in AI

Tradicionalno upravljanje sprememb temelji na naslednjih predpostavkah:

  • Podjetje/organizacija je stroj, delavci so zobata kolesa, vodstvo pa krmilna plošča. Tak mehanicistični pristop izhaja iz miselnosti industrijske dobe in za dobo inovativnosti ni več ustrezen.

  • Če podjetje/organizacija ne deluje dobro, je treba locirati problem in ga odpraviti v skladu z ...

Štirifazni proces AI

Celostni proces AI je zasnovan v štirih fazah. Po potrebi ga je mogoče prilagoditi okoliščinam: ga skrajšati, izvesti v več modulih, vključiti različno število deležnikov. Izkušnje pa kažejo, da je prva stopnja - odkrivanje pozitivnih jeder - neizogibna, saj poleg nabora moči znotraj organizacije generira tudi pozitivna čustva, ki razširijo obzorje in ...

Primer procesa s poudarkom na oblikovanju pozitivnih vprašanj

Proces AI je vsakokrat zasnovan glede na konkretne cilje, potrebe, vire in druge okoliščine. Izvajati ga je mogoče individualno, s timom ali na ravni celotne organizacije. Kar sledi, je sklop vprašanj za ilustracijo konkretnega primera (ko se delovna skupina sprašuje, kako se lotiti upravljanja sprememb).

Osrednja tema: Spremembe, ki motivirajo ...

Nova paradigma za kompleksne izzive

Negativnosti je v naših delovnih okoljih dovolj že v ‘normalnih’ časih, kaj šele v kriznih. Kot pravi Evelin Lindner: »Pesimizem je luksuz, ki si ga lahko privoščimo v dobrih časih … V težkih časih pa je pesimizem samoizpol- njujoča smrtna obsodba iz lastne roke.«

V časih, ki zahtevajo od nas drugačno ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.