Primer procesa s poudarkom na oblikovanju pozitivnih vprašanj

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Sodobna orodja vodenja.

Sodobna orodja vodenja

Kratek predogled članka:

Proces AI je vsakokrat zasnovan glede na konkretne cilje, potrebe, vire in druge okoliščine. Izvajati ga je mogoče individualno, s timom ali na ravni celotne organizacije. Kar sledi, je sklop vprašanj za ilustracijo konkretnega primera (ko se delovna skupina sprašuje, kako se lotiti upravljanja sprememb).

Osrednja tema: Spremembe, ki motivirajo

1. faza: Odkrivanje pozitivnega jedra in vitalnih sil

1. Spomnite se konkretne izkušnje v vaši preteklosti, ko ste bili udeleženi pri odličnemu upravljanju sprememb - ko se ljudje niso le za silo strinjali z novimi vzorci delovanja, pač pa so motivirano in angažirano sodelovali v celotnem procesu. Lahko gre za večjo ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.