Štirifazni proces AI

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Sodobna orodja vodenja.

Sodobna orodja vodenja

Kratek predogled članka:

Celostni proces AI je zasnovan v štirih fazah. Po potrebi ga je mogoče prilagoditi okoliščinam: ga skrajšati, izvesti v več modulih, vključiti različno število deležnikov. Izkušnje pa kažejo, da je prva stopnja - odkrivanje pozitivnih jeder - neizogibna, saj poleg nabora moči znotraj organizacije generira tudi pozitivna čustva, ki razširijo obzorje in odpro ljudi za angažirano sodelovanje, kar je predpogoj za vse nadaljnje faze snovanja sprememb.

Celostne procese sprememb z uporabo AI običajno vodi zunanji procesni svetovalec oz. moderator/‘facilitator’, ki vodi proces, zasnuje potek, poskrbi za strukturo, po potrebi usposobi notranjo skrbniško skupino in bdi nad komunikacijo, tako da vpleteni res ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.