Karierna sidra

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Sodobna orodja vodenja.

Sodobna orodja vodenja

Kratek predogled članka:

V tem poglavju boste spoznali:

  • različna karierna sidra in
  • kako jih prepoznati.

Med učinkovitimi orodji vodenja, ki vodji pomagajo razumeti, zlasti pa usmerjati razvoj sodelavca in načrtovati njegovo kariero, je koncept kariernih sider. Karierna sidra je kot koncept in orodje utemeljil prof. Edgar Schein na osnovi študije razvoja karier diplomantov menedžerskega študija.

Schein je karierna sidra definiral kot samoopredelitev lastnih kompetenc, motivov in vrednot, ki dajejo stabilnost in smer posameznikovi karieri. Gre torej za to, kako se posameznik vidi sam, kako opredeljuje lastne veščine, zmožnosti, vrednote in motive. Karierna sidra določajo vrsto dela, kjer posameznik navadno najbolje izrazi svoje potenciale ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.