Psihološke pogodbe

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Sodobna orodja vodenja.

Sodobna orodja vodenja

Kratek predogled članka:

V prispevku boste spoznali:

  • različne tipe psiholoških pogodb in
  • pomen psiholoških pogodb za vodenje sodelavcev.

Zaposleni po približno 6–9 mesecih od zaposlitve razvijejo določen sklop prepričanj in predvidevanj o svojem zaposlitvenem odnosu, ki ga imenujemo psihološke pogodbe. Tako zaposleni poleg pogodbe o zaposlitvi s podjetjem sklene tudi psihološko pogodbo. In prav od vrste psihološke pogodbe je odvisno, kako bomo zaposlenega vodili, motivirali in predvsem, koliko – če sploh! – bo predan podjetju.

Tip psihološke pogodbe, ki ga zaposleni sklene s podjetjem, je odvisen od njegovih vrednot, potreb, interesov in razpoložljivih alternativ. Psihološko pogodbo oblikujejo tako ekonomski dejavniki (npr. plača in ugodnosti ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.