Teorija zavedanja odnosov in orodje SDI

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Sodobna orodja vodenja.

Sodobna orodja vodenja

Kratek predogled članka:

V tem poglavju boste spoznali:

  • teorijo zavedanja odnosov in orodje SDI,
  • lastnosti posameznih profilov,
  • primere iz prakse: kako SDI uporabiti pri vodenju.

Strength Deployment Inventory (SDI©) je globalno priznano orodje za izboljšanje odnosov in upravljanje konfliktov. V poslovnem svetu se uporablja za treninge veščin vodenja, grajenje timov (»team-building«), upravljanje konfliktov, prodajo in drugo. V svetovanju se med drugim uporablja za razumevanje motivacije, sprožilcev konflikta in medosebno komunikacijo. Letno izpolni vprašalnik SDI© približno 650.000 ljudi po celem svetu.

Teorija zavedanja odnosov je teoretična podlaga SDI. V sredini 20. stoletja jo je razvil Elias H. Porter, klinični psiholog in kolega Carla ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.