Učinkovito, ustvarjalno in složno reševanje težav s pomočjo šestih klobukov razmišljanja

Šest klobukov razmišljanja – orodje, ki omogoči bolj ustvarjalno in sodelovalno razmišljanje

Razmišljanje je osnovni človeški vir, s katerim pa ne moremo biti preveč zadovoljni. V veliki meri tudi za to, ker se v naših glavah gnete vse naenkrat: čustva, informacije, strahovi, ideje itd. V naših glavah je torej zmeda, v naši kulturi pa strah pred spremembami in novostmi, prevelik individualizem, ki ...

Vloga moderatorja sestanka za reševanje težave

NA ZAČETKU SESTANKA

1. Tisti, ki potrebuje sestanek (torej razmišljanje svojih sodelavcev), vnaprej pošlje vsebino sestanka in pripadajoče vhodne informacije, kolikor jih pač pozna (beli klobuk). S člani skupine se sestanemo, kadar potrebujemo razmišljanje v stilu: ‘več glav več ve’, in kadar želimo sodelavce navdušiti ter posledično motivirati za neki ...

Vloga udeležencev sestanka za reševanje težave

Kot smo v življenju soodvisni drug od drugega, tako smo tudi v timu in seveda na sestankih. Zavedamo se, da smo člani ekipe, in da je trkanje po prsih in glajenje našega ega v želji po prevladi nad drugimi ali v dokazo- vanju lastnega prav (izhajajoč iz lastne resnice, v ...

Primerni vrstni redi razmišljanja na sestanku

Posamična uporaba klobuk - so primeri, ko vam namerno razmišljanje v samo eno smer skrajša pogovor, ga naredi bolj plodnega, se izogne konfliktu in namesto tega raziskuje. Spodaj so navedeni primeri, kdaj si je primerno natakniti posamezen klobuk.

Modri klobuk

  • pri zagotavljanju strukture med sestankom

  • pri raziskovanju zadeve

  • pri držanju fokusa ...

Povzetek in zaključek

Veliko pravil pri primernih vrstnih redih za bolj učinkovite, konstruk- tivne in timske sestanke ni. Kot ste lahko videli, dober sestanek vodi moderator, ki usmerja strukturo razmišljanja skupine. Ljudem omogoči, da razmišljajo sistematično in jih usmerja, da ne govorijo eden preko drugega, in da ne padejo v konflikte, kjer nastaneta ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.