Povzetek in zaključek

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Sodobna orodja vodenja.

Sodobna orodja vodenja

Kratek predogled članka:

Veliko pravil pri primernih vrstnih redih za bolj učinkovite, konstruk- tivne in timske sestanke ni. Kot ste lahko videli, dober sestanek vodi moderator, ki usmerja strukturo razmišljanja skupine. Ljudem omogoči, da razmišljajo sistematično in jih usmerja, da ne govorijo eden preko drugega, in da ne padejo v konflikte, kjer nastaneta dve fronti: zaveznikov in nasprotnikov, torej tistih, za katere mislimo, da imajo prav, in tistih, za katere mislimo, da imajo narobe. Namesto tovrstnega kategoriziranja skupina namreč zadevo raje razišče in tako spozna zorne kote vseh vpletenih, ne da bi jih tudi presojala. Vodja sestanka (ki ni nujno tisti, ki je ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.