Šest klobukov razmišljanja – orodje, ki omogoči bolj ustvarjalno in sodelovalno razmišljanje

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Sodobna orodja vodenja.

Sodobna orodja vodenja

Kratek predogled članka:

Razmišljanje je osnovni človeški vir, s katerim pa ne moremo biti preveč zadovoljni. V veliki meri tudi za to, ker se v naših glavah gnete vse naenkrat: čustva, informacije, strahovi, ideje itd. V naših glavah je torej zmeda, v naši kulturi pa strah pred spremembami in novostmi, prevelik individualizem, ki pomeni tudi zanašanje samo na lastne možgane in na prepričanja istomislečih, ter kritiziranje in argumentiranje kot najbolj spoštovani orodji razmišljanja. Nič od tega pa ni ne konstruktivno ne učinkovito. Od naših možganov zahtevana večopravilnost se izkaže kot izjemno časovno potratna, strah pred spremembami zavira napredek, čredni nagon zanemarja mnogo vidikov ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.