Vloga udeležencev sestanka za reševanje težave

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Sodobna orodja vodenja.

Sodobna orodja vodenja

Kratek predogled članka:

Kot smo v življenju soodvisni drug od drugega, tako smo tudi v timu in seveda na sestankih. Zavedamo se, da smo člani ekipe, in da je trkanje po prsih in glajenje našega ega v želji po prevladi nad drugimi ali v dokazo- vanju lastnega prav (izhajajoč iz lastne resnice, v skladu z lastno logiko) v tem primeru popolnoma neprimerno, zato na sestankih sodelujemo v skladu s petimi načeli de Bonove pozitivne revolucije:

1. učinkovitost

2. konstruktivnosti

3. spoštovanje

4. samoizpopolnjevanje

5. prispevek

Ad1) Učinkovitost vsakega člana tima na sestanku

Sestanek bo učinkovit, če se bomo nanj pripravili:

  • Če nam je ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.