Uporaba moderiranja pri vodenju

Zakaj moderiranje

Predstavljajte si naslednjo situacijo. Delate v kolektivu, kjer so sestanki zgolj informativne narave, imate deklarirane vrednote podjetja, katere naj bi živeli, pa jih niti ne poznate, kaj šele živite, kot velika večina zaposlenih v podjetju vključno z neposrednimi vodji. Da je zmeda še večja, tudi najvišji menedžment sprejema odločitve, ki ...

Kaj je moderiranje in kdo je moderator?

Moderiranje je način komunikacije v skupini, ki vodi k izboljšanju kakovosti rezultatov dela skupine in doseganju zastavljenih ciljev. Je načrtovan proces, ki ga spodbuja in usmerja izurjen moderator.

Moderator je oseba, ki s pomočjo različnih moderatorskih metod in tehnik skupinam, organizacijami in skupnostim v njihovem delovnem okolju pomaga pri ustvarjanju ...

Spodbujanje sodelovanja v skupini?

Več glav več ve, pravi že stari pregovor, za sodelujoče skupine pa velja neenačba 1+1+1>3. Za najboljšo učinkovitost nekega tima mora vodja v vlogi moderatorja vzpostaviti okolje, ki sodelavce spodbuja k temu, da izrazijo svoje razmišljanja, ideje in izkušnje.

Poleg poznavanja moderatorskih tehnik lahko rečemo, da sta najpomembnejši ...

Moderatorjeva "orodjarna"

Namig. Za učinkovito izvedbo kakršnega koli moderiranega procesa je pomembno, da se vzpostavi sproščeno in sodelovalno vzdušje v skupini.

Pri izvedbi daljšega moderiranega procesa je pomembno z udeleženci dogovoriti »polje sproščene komunikacije«. To so pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se vsi udeleženci odprejo, se počutijo dovolj varne in sproščene ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.