Kaj je moderiranje in kdo je moderator?

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Sodobna orodja vodenja.

Sodobna orodja vodenja

Kratek predogled članka:

Moderiranje je način komunikacije v skupini, ki vodi k izboljšanju kakovosti rezultatov dela skupine in doseganju zastavljenih ciljev. Je načrtovan proces, ki ga spodbuja in usmerja izurjen moderator.

Moderator je oseba, ki s pomočjo različnih moderatorskih metod in tehnik skupinam, organizacijami in skupnostim v njihovem delovnem okolju pomaga pri ustvarjanju novih idej in produktov, spodbujanju inovativnosti, strateškem in drugih oblikah načrtovanja, vzpostavljanju sodelovanja in oblikovanju mrež, sprejemanju odločitev, reševanju problemov in konfliktov, spreminjanju organizacijske kulture in drugih izzivih današnjega časa. Moderator s pomočjo moderatorskih veščin zna vzpostaviti varen komunikacijski prostor in prav vsakega člana skupine spodbuditi k razmišljanju in sodelovanju ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.