Moderatorjeva "orodjarna"

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Sodobna orodja vodenja.

Sodobna orodja vodenja

Kratek predogled članka:

Namig. Za učinkovito izvedbo kakršnega koli moderiranega procesa je pomembno, da se vzpostavi sproščeno in sodelovalno vzdušje v skupini.

Pri izvedbi daljšega moderiranega procesa je pomembno z udeleženci dogovoriti »polje sproščene komunikacije«. To so pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se vsi udeleženci odprejo, se počutijo dovolj varne in sproščene, da svobodno, iskreno in sproščeno izražajo svoja mnenja, stališča, nove zamisli in predloge.

Za krajše skupinske procese in sestanke moderator lahko vnaprej pripravi opredelitev polja sproščene komunikacije, ga na kratko predstavi, vpraša člane skupine, ali želijo še kaj dodati ali odvzeti, in seznam pusti viseti na vidnem mestu. V primeru ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.