Spodbujanje sodelovanja v skupini?

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Sodobna orodja vodenja.

Sodobna orodja vodenja

Kratek predogled članka:

Več glav več ve, pravi že stari pregovor, za sodelujoče skupine pa velja neenačba 1+1+1>3. Za najboljšo učinkovitost nekega tima mora vodja v vlogi moderatorja vzpostaviti okolje, ki sodelavce spodbuja k temu, da izrazijo svoje razmišljanja, ideje in izkušnje.

Poleg poznavanja moderatorskih tehnik lahko rečemo, da sta najpomembnejši veščini, ki jih mora obvladati vsak moderator:

  • zastavljanje učinkovitih vprašanj,
  • zapisovanje odzivov sodelujočih.

Kako zastavljati vprašanja?1

Postavite se v vlogo sodelavca na sestanku, ki ne ve odgovora na vprašanje, ki ste mu ga zastavili. Vse oči so uprte v njega, obhajajo ga občutki presenečenja, zadrege, morda celo ponižanja. Koliko ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.