Zakaj moderiranje

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Sodobna orodja vodenja.

Sodobna orodja vodenja

Kratek predogled članka:

Predstavljajte si naslednjo situacijo. Delate v kolektivu, kjer so sestanki zgolj informativne narave, imate deklarirane vrednote podjetja, katere naj bi živeli, pa jih niti ne poznate, kaj šele živite, kot velika večina zaposlenih v podjetju vključno z neposrednimi vodji. Da je zmeda še večja, tudi najvišji menedžment sprejema odločitve, ki ravno ne podpirajo vrednot podjetja. Podobno je s cilji. Enkrat letno vas seznanijo s strateškimi cilji, za katere ne veste natančno, kako lahko s svojim delčkom prispevate k njihovem uresničevanju, vaše cilje pa določi vodja in redno preverja, če jih uresničujete. Na spremembe v organizaciji nimate vpliva, zato se niti ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.