Standardi kakovosti

Uvod

ISO-standarde izdaja mednarodna organizacija za standardizacijo ISO (International Standardisation Organization), ki združuje članice iz preko 140 držav. Ustanovljena je bila 23. februarja 1947 v Londonu, njen sedež pa je v Ženevi. ISO je nevladna organizacija.

Standardi so napisani tako, da jih je mogoče posodabljati in prilagajati glede na spremembe na ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.