Trpinčenje na delovnem mestu ali mobing

Mobing

Mobing je ravnanje posameznika ali množice, ki je načrtno usmerjeno zoper posameznika z namenom izključitve iz družbe, in sicer z metodami sistematične zlorabe, psihičnega in tudi fizičnega nasilja. Je zavržno dejanje, ki ga je treba prepoznati in preprečiti.

Cilj

Namen prispevka je razjasniti, kaj mobing je in kaj ni mobing ...

Kaj je mobing?

Trpinčenje na delovnem mestu je vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom. Je sistematično slabo ravnanje s podrejenim, ki se lahko ponavlja kontinuirano in žrtvam povzroča večje ali manjše socialne ...

Oblike mobinga

Poznamo različne oblike mobinga (Kostelić - Martić, 2007):

  • Vertikalni mobing:

    • nadrejeni izvaja omenjena ravnanja nad podrejenim (posebna oblika je serijski mobing: nadrejeni šikanira podrejene enega za drugim),
    • skupina podrejenih izvaja mobing nad nadrejenim.
  • Horizontalni mobing: mobing, ki ga sodelavci izvajajo med seboj oziroma skupina sodelavcev nad posameznikom; naloga nadrejenega je, da ...

Odškodninska odgovornost

45. člen ZDR nalaga delodajalcu dolžnost zagotavljati takšno delovno okolje, v katerem noben delavec ne bo izpostavljen spolnemu in drugemu nadlegovanju ali trpinčenju delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev. V ta namen mora delodajalec sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem mestu. Če ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.