Učinkovito sodelovanje z mediji

Najpogostejša vprašanja in odgovori

Ali je medijska pozornost koristna?

Po škandalu Enron se je medijsko poročanje o menedžerjih in njihovem delovanju na globalni ravni okrepilo. Primerljiv učinek je imel tudi začetek aktualne gospodarske krize leta 2008, ki so jo po mnenju mnogih povzročili preveč samozavestni, preveč pohlepni in medijsko poveličevani direktorji. Bolj kot kdaj ...

Kako učinkovito sodelovati z mediji

Osrednjo vlogo pri posredovanju informacij javnosti imajo mediji, zato je za uspešno sodelovanje (tako pri načrtnem kot pri nenačrtnem medijskem izpostavljanju) ključen odnos med predstavniki medijev in predstavniki podjetja oziroma menedžerjem. Menedžer in podjetje lahko vplivata na medije s prilagajanjem svoje razpoložljivosti zanje, s posredovanjem ustreznih informacij na ustrezen način ...

Kaj morate vedeti o uredniški politiki

Aktivnosti, navedene pod točko 4, bodo piarovci in menedžerji veliko lažje načrtovali in izvajali, če bodo razumeli uredniško politiko sodobnih medijev. Za poslovni uspeh medija je pomembna njegova relevantnost v primerjavi s konkurenčnimi mediji, saj je od branosti pri tiskanih medijih, poslušanosti pri radijskih, gledanosti pri televizijskih in obiskanosti pri ...

Zavedajte se nevarnosti

Medijska pozornost lahko menedžerju osebnostno godi in jo lahko izkoristi v svojo korist pri pogajanju za plačo, doseganju večje moči pri sprejemanju odločitev ali pogajanju s partnerji, podjetje pa lahko medijsko pozornost izrabi za namene promocije. Vendar pa se je hkrati treba zavedati, da medijska pozornost in kovanje menedžerja v ...

Pravila komuniciranja z mediji

Novinarski kodeks

Za lažje sodelovanje z mediji mora podjetje, še posebej pa predstavnik za odnose z javnostmi, poznati osnove novinarskega kodeksa in zakona o medijih. V nadaljevanju navajamo najpomembnejša novinarska načela (kodeks je v celoti objavljen na spletnem naslovu

http://www.razsodisce.org/razsodisce/kodeks_ns_txt.php

  • Novinar ne sme skrivati ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.