Kako učinkovito sodelovati z mediji

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Sodobna orodja vodenja.

Sodobna orodja vodenja

Kratek predogled članka:

Osrednjo vlogo pri posredovanju informacij javnosti imajo mediji, zato je za uspešno sodelovanje (tako pri načrtnem kot pri nenačrtnem medijskem izpostavljanju) ključen odnos med predstavniki medijev in predstavniki podjetja oziroma menedžerjem. Menedžer in podjetje lahko vplivata na medije s prilagajanjem svoje razpoložljivosti zanje, s posredovanjem ustreznih informacij na ustrezen način in z negovanjem medsebojnega odnosa.

Kako pridobiti pozornost medijev

Nekateri trdijo, da mora menedžer v primerjavi z drugimi izstopati, da bi pridobil pozornost medijev. V praksi je za privabljanje medijske pozornosti najpogostejši način, da menedžer v določeni situaciji sprejme odločitve, ki se razlikujejo od odločitev njegovih stanovskih kolegov ali standardov ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.