Zaposlovanje

Obveznosti glede letnega dopusta in regresa za letni dopust

Pravica do plačanega letnega dopusta in pravica do regresa za letni dopust sta temeljni socialni pravici, ki sta neločljivo povezani ter izraz pravice vsakogar do poštenih in ugodnih delovnih razmer. Pridobi ju namreč vsak delavec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi, ne glede na to, ali je sama pogodba sklenjena za ...

Letni dopust

Glede letnega dopusta izhodiščno izpostavljamo, da delavec pridobi pravico do letnega dopusta že s sklenitvijo delovnega razmerja, kar izhaja iz prvega odstavka 159. člena ZDR-1. Nadalje drugi odstavek istega člena določa, da letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali ...

Regres za letni dopust

Regres za letni dopust je mogoče šteti za denarno odmeno, ki je delavcu namenjena za oddih v času dopusta. Je zakonska pravica s temeljem v 131. členu ZDR-1, ki se ji delavec ne more odpovedati. Že iz samega zakona namreč izhaja, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.