Asertivnost v pojmu urejenih poslovnih odnosov

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Sodobna orodja vodenja.

Sodobna orodja vodenja

Kratek predogled članka:

Pojem asertivnosti

Asertivnost opisuje vedenje, ki posamezniku omogoča ozaveščen stik s stvarnostjo in podpira:

  • kakovostno obvladovanje lastnega vedenja,
  • zmožnosti in priložnosti za samouresničenje ciljev,
  • lažjo komunikacijo z okoljem in
  • dobro samopodobo.

Poteze asertivne osebe

  • Prioritetno je to edinstvenost, ko upamo biti to, kar smo, izraziti svoja mnenja, pričakovanja v osvobojenosti notranjih spon, ograd, zavor.
  • Nadalje je tukaj doslednost, spoštovanje norm, pravil, sistem vrednot.
  • Atribucijski stil s psihičnim, čustvenim in duševnim potencialom, s katerim posameznik pristopi k reševanju nastalega problema.
  • Lokus kontrole, ki podpira intenziteto usmerjenosti v problem in prizemljenost v njegovem reševanju.
  • Empatija kot zmožnost vživljanja v okolje, ko si ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.