Krizno komuniciranje

Komuniciranje z namenom obvladovanja krize

Skupni imenovalci različnih definicij krize so, da so to negotove in stresne razmere, v katerih so ogrožene temeljne vrednote in je čas za ukrepanje omejen. Praviloma krize trajajo dlje časa, zahtevajo uvedbo ukrepov za reševanje, ki jih je treba sprejeti hitro in pogosto na podlagi omejenih informacij, so kompleksne pa ...

Zakaj potrebujete strategijo ravnanja ob kriznih dogodkih

Številni menedžerji menijo, da se na krizne razmere nima smisla pripravljati, da je škoda časa za pripravo načrta ravnanja in komuniciranja v krizi. Vzroka za to sta običajno dva - prepričani so, da se kaj tako kriznega, kar bi to lahko ogrozilo obstoj podjetja, že ne more zgoditi, če pa bi ...

Priprava strategije ukrepanja ob krizi

Da bi lahko opredelili možne načine ravnanja, morate najprej identificirati čim več možnih nevarnosti oziroma kriznih razmer, poleg samih ukrepov pa mora strategija vključevati jasno razdelitev nalog ključnim kadrom v podjetju.

- Definirajte možne nevarnosti.

Neki dogodek lahko za eno podjetje pomeni potencialno krizo, drugo podjetje pa je zaradi enakega dogodka ...

S kom in po katerih kanalih komunicirati

- Identificirajte ključne javnosti.

Preden se lotite komuniciranja, določite najpomembnejše ciljne skupine oziroma javnosti. Če ste oblikovali strategijo komuniciranja v kriznih razmerah, boste seznam imeli pri roki, če niste, ga naredite v čim zgodnejši fazi. V kriznih razmerah so mediji običajno prva javnost, na katero podjetja pomislijo in se pri komuniciranju ...

Kako sestaviti “krizno” sporočilo

Priporočljivo je, da sporočilo za javnost oblikujete in pošljete čim prej. Dobro “protikrizno” sporočilo za javnost vključuje naslednje informacije:

  • Nedvoumno pojasnilo, kaj je narobe. Bodite jedrnati, poskušajte navesti dovolj informacij, da pojasnite nastale razmere, vendar ne pretiravajte z obsegom ali preveč informacijami, da ne bi bilo videti, da se želite ...

Sodelovanje z mediji ob krizi

Če se boste naučili korektno sodelovati z mediji, boste lahko bolje usmerjali komunikacijo o krizi, lahko boste delovali proaktivno in ne zgolj defenzivno. Zavedajte se, da ne boste mogli preprečiti morebitnih negativnih objav in da ne morete v celoti vplivati na vsebino medijskih objav. Lahko pa z ustreznimi ukrepi in ...

Oglaševanje med krizo in po njej

Ker krize ni mogoče napovedati, seveda ne morete predvideti niti, kakšni bodo vaši oglasi v tem obdobju. Tudi oglasi so komunikacijsko orodje, in če je njihova vsebina v nasprotju s kriznimi razmerami, je morda smiselno oglaševanje vsaj začasno zaustaviti. Če je zaradi hude napake v proizvodnji umrl delavec, v oglasu ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.