S kom in po katerih kanalih komunicirati

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Sodobna orodja vodenja.

Sodobna orodja vodenja

Kratek predogled članka:

- Identificirajte ključne javnosti.

Preden se lotite komuniciranja, določite najpomembnejše ciljne skupine oziroma javnosti. Če ste oblikovali strategijo komuniciranja v kriznih razmerah, boste seznam imeli pri roki, če niste, ga naredite v čim zgodnejši fazi. V kriznih razmerah so mediji običajno prva javnost, na katero podjetja pomislijo in se pri komuniciranju osredotočijo, saj mediji prenašajo informacije tudi drugim javnostim in imajo vpliv na oblikovanje javnega mnenja. Pogosto je prav od načina poročanja medijev odvisno, kakšne razsežnosti bo imela kriza in kakšna bo s tem povezana škoda za podjetje. Vendar pa mediji še zdaleč niso edina in ne vedno tudi najbolj pomembna ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.