Ljudje s težavami

Kako se obnašati do ljudi, ki vam gredo na živce?

Kakšno vedenje drugih ljudi je za vas moteče?

Kakšni so po vašem mnenju vzroki za takšno vedenje?

Težavnih ljudi ne morete spreminjati, lahko pa se z njimi sporazumevate tako, da bodo spremenili svoje vedenje. Najprej je treba preučiti vzgibe, ki jih silijo v različne in za okolico težave oblike vedenja ...

Kaj če sodelavci ne prenesejo vas?

Kako lahko ugotovite, da vaše vedenje nekoga moti?

Se katero od teh vedenj pri vas pojavlja pogosto? Kakšne so reakcije sodelavcev?

Čeprav ima veliko ljudi težave z nizko samopodobo in posledično nizko samozavestjo, so v oceni svojega vedenja in odnosa do drugih zelo prizanesljivi. Za nesporazume, prepire in zamere so ...

Vpliv samopodobe na medosebne odnose

Če opravljamo delo, ki je povezano z drugimi ljudmi, bomo nenadoma opazili, da se naša pričakovanja razlikujejo od pričakovanj teh ljudi, in to ne samo izjemoma, temveč v večini primerov. Včasih so razlike majhne, včasih velike – le redko naletimo na posameznika, ki je z našim delom povsem zadovoljen in ga ...

Samozavesten nastop – postavite se zase

Samozavestno vedenje razvija zaupanje v lastne sposobnosti in deluje kot spodbujevalec pri osebnostnem in strokovnem razvoju.

Elementi samozavestnega vedenja:

  • pogled v sogovornikove oči,

  • pokončna drža in hoja z dvignjeno glavo,

  • topel, prijeten, močan in kratek stisk roke (pri rokovanju),

  • zmerna jakost glasu (ne preglasna, ne pretiha),

  • jasen, kratek, neposreden in ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.