Dajanje pobud

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Sodobna orodja vodenja.

Sodobna orodja vodenja

Kratek predogled članka:

Sodelavci so motivirani, če lahko dajejo pobude za spremembe. V praksi je običajno težko upoštevati vse pobude in jih udejanjiti, zato jih vodja zavrne, sodelavci pa sčasoma nehajo s podajanjem predlogov. Primerno je, da vodja pobud ne ignorira in se iz njih ne norčuje, temveč sodelavce spodbuja – tudi če njihovih predlogov ne more uresničiti v sedanjosti, bo morda nastopil čas zanje kasneje.

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.