Krogotok vodenja (po Clausu von Kutzenbachu)

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Sodobna orodja vodenja.

Sodobna orodja vodenja

Kratek predogled članka:

Voditi pomeni naravnavati aktivnosti posameznikov in skupin k uresničevanju načrtovanih ciljev. Vodenje ni le določanje nalog posameznemu sodelavcu, temveč ga moramo videti širše. Vodenje je sestavljeno iz naslednjih aktivnosti ali zaporednih faz:

  • dajanje pobud,

  • opredelitev ciljev,

  • načrtovanje aktivnosti za doseganje ciljev,

  • odločanje,

  • odrejanje,

  • nadzor doseženih ciljev,

  • dajanje povratnih informacij.

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.