Odrejanje nalog

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Sodobna orodja vodenja.

Sodobna orodja vodenja

Kratek predogled članka:

Ko vodja odredi sodelavcu nalogo, preveri z njim naslednje razumevanje:

  • Kateri cilj je treba doseči in do kdaj?

  • Je cilj opredeljen s kakovostnimi merili?

  • Ima za doseganje cilja na razpolago ustrezne sposobnosti, čas in sredstva?

  • So znane posledice, če cilj ne bo uresničen?

  • Bo vodja spremljal njegov proces dela ali le dosežek?

  • Je sodelavec natančno razumel naročilo?

Zaradi komunikacijskih šumov se pri odrejanju nalog pogosto pojavljajo nesporazumi.

Primer št. 1.: Sodelavec se zaveda, da naloge ne razume, a si ne upa vprašati, da ga vodja ne bi imel za nesposobnega. V takšnem primeru se pokaže, kako pomembni so dobro vzdušje ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.