Opazovanje dela in opravljenih nalog

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Sodobna orodja vodenja.

Sodobna orodja vodenja

Kratek predogled članka:

»Kontrola« in »nadzor« se slišita malo policijsko, zato je bolje uporabljati izraze kot »spremljanje« ali »opazovanje«. Če vodja ne spremlja dela sodelavca, mu ne more podati kakovostne povratne informacije, ustrezno oceniti njegove delovne uspešnosti in voditi letnega razvojnega razgovora. Za to pa seveda potrebuje čas. V idealnih razmerah operativni vodja 70 odstotkov svojega časa nameni vodenju. In ker je v praksi to sila redko, je zapletov več.

Kako spremljati sodelavčevo delo – ga o tem obvestiti, se dogovoriti ali ga nepričakovano obiskati?

Primer: Sredi projekta stopi vodja do sodelavca in želi vedeti, kakšna je situacija. Sodelavec na obisk ni bil pripravljen ...

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.