Osebnostne lastnosti vodje

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Sodobna orodja vodenja.

Sodobna orodja vodenja

Kratek predogled članka:

Pravo avtoriteto si vodja ustvarja s strokovnostjo, samozavestjo, značajem, motiviranostjo in osebnimi vrednotami. G. Aigner navaja osem bistvenih osebnostnih lastnosti vodje:

  • pripravljenost na lastno aktivnost – »hoteti nekaj narediti«,

  • moč vplivanja – »hoteti učinkovati na druge«,

  • naravnanost k ciljem – »hoteti skupaj z drugimi nekaj doseči«,

  • sposobnost odločanja – »hoteti odločiti o čem«,

  • upravljanje konfliktov – »hoteti upravljati konflikte med ljudmi«,

  • vztrajnost – »hoteti odpraviti slabosti«,

  • samokritika,

  • učinkovito komuniciranje.

Uspešni vodje so dejavni, znajo motivirati, usmerjati, odločati in upravljati konflikte. So vztrajni in dosledni, samokritični (če se zmotijo, se tega zavedajo in krivdo tudi priznajo) in se znajo pogovarjati.

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.